Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

CÔNG NGHỆ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN

Công nghệ hiệu quả xử lý nước thải khách sạn - Phương pháp vi sinh

Phương pháp xử lý sinh học có bản chất là sử dụng khả năng sống và hoạt động của các vi sinh vật có ích để phân huỷ các chất hữu cơ và các thành phần ô nhiễm trong nước thải. Các quá trình xử lý sinh học chủ yếu có năm nhóm chính: quá trình hiếu khí, quá trình trung gian anoxic, quá trình kị khí, quá trình kết hợp hiếu khí – trung gian anoxic – kị khí các quá trình hồ. Đối với việc xử lý nước thải sinh hoạt có yêu cầu đầu ra không quá khắt khe đối với chỉ tiêu N và P, quá trình xử lý hiếu khí bằng bùn hoạt tính là quá trình xử lý sinh học thường được ứng dụng nhất.

Công nghệ hiệu quả xử lý nước thải khách sạn

Công nghệ hiệu quả xử lý nước thải khách sạn - Phương pháp vi sinhCông nghệ hiệu quả xử lý nước thải khách sạn – Xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của các cộng đồng dân cư như: khu vực siêu thị, trung tâm thương mại, khu vực vui chơi giải trí, cơ quan công sở,… Do sự tác động của môi trường và quá trình đô thị hóa nhanh mà nước sinh hoạt đang ngày càng bị ô nhiễm. Chính vì vậy, việc xử lý nước thải khách sạn  hiện nay đang trở thành vấn đề cấp bách của toàn xã hội.

Công nghệ hiệu quả xử lý nước thải khách sạn

Công nghệ hiệu quả xử lý nước thải khách sạn – Xử lý nước thải sinh hoạtCông nghệ hiệu quả xử lý nước thải khách sạn – Giới thiệu Công ty uy tín

Con đường CAMIX chọn chính là công nghệ, vươn tới tầm cao năng suất lao động mới bằng những tri thức mới thông qua công nghệ. Phát huy tối đa khả năng sáng tạo và linh hoạt để nắm bắt những cơ hội mới, nỗ lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ trong mọi hoạt động ở mọi cấp là yêu cầu đối với từng nhân viên.

Công nghệ hiệu quả xử lý nước thải khách sạn

Công nghệ hiệu quả xử lý nước thải khách sạn
Giới thiệu Công ty uy tínCông nghệ hiệu quả xử lý nước thải khách sạn - Video tham khảo


Công nghệ hiệu quả xử lý nước thải khách sạn - bạn hãy liên hệ với chúng tôi

Bạn hãy liên hệ với Công ty CAMIX theo các thông tin dưới đây, để biết thêm các quy trình công nghệ.

Công ty TNHH CAMIX
Số 34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Tel          :  (08).5407.3940
Mobile:  0903.318.778
Email :  info@camix.com.vn
Website http://camix.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét