Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

TƯ VẤN XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁCH SẠN MỘT CÁCH ỔN ĐỊNH

Tư vấn xử lý nước thải khách sạn một cách ổn định - Bể bùn yếm khí trong xử lý nước thải khách sạn

Sau khi xử lý cấp 1 nước thải sẽ được chảy vào bể bùn hoạt tính yếm khí (Anaerobic Tank), tiếp đến sẽ chảy vào bể vi sinh hiếu khí (Aerobic), vi sinh vật sống bám trên các hạt bùn trong các bể, tại đây sẽ diễn ra quá trình vi sinh vật oxi hóa chất hữu cơ tốc độ cao, sau quá trình này thì các chất vô cơ và hữu cơ có trong nước thải vì thế mà giảm dần, quá trình này đặc biệt giảm đi đáng kể hàm lượng Nitơ tổng số (Total- Nitrogen) và phốt pho tổng số ( Total – Phosphase).

Tư vấn xử lý nước thải khách sạn một cách ổn định

Tư vấn xử lý nước thải khách sạn một cách ổn định -
 Bể bùn yếm khí trong xử lý nước thải khách sạnTư vấn xử lý nước thải khách sạn một cách ổn định – Tạp chất có trong nước thải khách sạn

Tùy thuộc vào thành phần bản chất của nguồn ô nhiễm, các tạp chất nhiễm bẩn có tính chất khác nhau, thành phần hóa học khác nhau, có các loại tạp chất tan, chất không tan, việc xử lý nước thải sinh hoạt là loại bỏ các tạp chất đó, làm sạch nước và có thể đưa nước vào nguồn tiếp nhận hoặc đưa vào tái sử dụng. Việc lựa chọn phương pháp xử lý thích hợp thường được căn cứ trên đặc điểm của các loại tạp chất có trong nước thải: thành phần tính chất, nguồn gây ô nhiễm để có phương pháp xử lý riêng.

Tư vấn xử lý nước thải khách sạn một cách ổn định

Tư vấn xử lý nước thải khách sạn một cách ổn định
Tạp chất có trong nước thải khách sạnTư vấn xử lý nước thải khách sạn một cách ổn định – Giới thiệu Công ty uy tín

Con đường CAMIX chọn chính là công nghệ, vươn tới tầm cao năng suất lao động mới bằng những tri thức mới thông qua công nghệ. Phát huy tối đa khả năng sáng tạo và linh hoạt để nắm bắt những cơ hội mới, nỗ lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ trong mọi hoạt động ở mọi cấp là yêu cầu đối với từng nhân viên.

Tư vấn xử lý nước thải khách sạn một cách ổn định

Tư vấn xử lý nước thải khách sạn một cách ổn định
Giới thiệu Công ty uy tínTư vấn xử lý nước thải siêu thị một cách ổn định - Video tham khảo


Tư vấn xử lý nước thải khách sạn một cách ổn định - bạn hãy liên hệ với chúng tôi

Bạn hãy liên hệ với Công ty CAMIX theo các thông tin dưới đây, để biết thêm các quy trình công nghệ.

Công ty TNHH CAMIX
Số 34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Tel          :  (08).5407.3940
Mobile:  0903.318.778
Email :  info@camix.com.vn
Website http://camix.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét