Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SIÊU THỊ MỘT CÁCH HIỆU QUẢ

Vận hành hệ thống xử lý nước thải siêu thị một cách hiệu quả - Khởi động kỹ thuật

Trước khi tiến hành vận hành toàn bộ hê thống, cần tiến hành các thao tác: khởi động kỹ thuật. Là công tác kiểm tra hệ thống điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống, kiểm tra hóa chất cần cung cấp và mực nước trong các bể, kiểm tra kỹ thuật toàn bộ hệ thống (vận hành các bơm, sục khí, các van, chương trình…). Đồng thời, thực hiện việc thử bằng nước sạch trước khi vận hành hệ thống trên nước thải thực tế.

Vận hành hệ thống xử lý nước thải siêu thị một cách hiệu quả

Vận hành hệ thống xử lý nước thải siêu thị một cách hiệu quả -
Khởi động kỹ thuậtVận hành hệ thống xử lý nước thải siêu thị một cách hiệu quả - Sự hình thành bùn

Sự hình thành bùn trong quá trình xử lý kỵ khí thì thấp hơn nhiều bùn được tạo ra trong quá trình hiếu khí, dẫn đến việc giảm chi phí xử lý bùn thải. Lượng bùn thải trong quá trình xử lý kỵ khí còn được giảm thấp nếu giảm nồng độ phốtphát trong nước thải. Lượng bùn kỵ khí này dễ ổn định hơn và quá trình khử nước thực hiện cũng dễ hơn so với bùn hiếu khí.

Vận hành hệ thống xử lý nước thải siêu thị một cách hiệu quả

Vận hành hệ thống xử lý nước thải siêu thị một cách hiệu quả -
Sự hình thành bùnVận hành hệ thống xử lý nước thải siêu thị một cách hiệu quả – Giới thiệu nhà thầu CAMIX (Việt Nam)

Với CAMIX Khách hàng là giá trị cơ bản của bất kỳ doanh nghiệp nào, là lý do duy nhất để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Chính sách "khách hàng là trung tâm" chỉ lối dẫn đường cho mọi hoạt động của công ty chúng tôi.

Vận hành hệ thống xử lý nước thải siêu thị một cách hiệu quả

Vận hành hệ thống xử lý nước thải siêu thị một cách hiệu quả
Giới thiệu nhà thầu CAMIX (Việt Nam)Vận hành hệ thống xử lý nước thải siêu thị một cách hiệu quả - bạn hãy liên hệ với chúng tôi

Bạn hãy liên hệ với Công ty CAMIX theo các thông tin dưới đây, để biết thêm các quy trình công nghệ.

Công ty TNHH CAMIX
Số 34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Tel          :  (08).5407.3940
Mobile:  0903.318.778
Email :  info@camix.com.vn
Website http://camix.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét